Επιχειρήσεις / Επαγγελματίες|

Τεχνικοί διαφόρων ειδικοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του Μάντσεστερ.

Ιδιότητα Επωνυμία Τηλέφωνο
Ελαιο-χρωματιστές AS Painters Ltd 07477808804
Καθαριότητα χώρων Centauri Cleaning Services 07537940888
Κατασκευές P.V. Construction 07943576947
  The brother’s buildings
07921 851932
Μηχανικοί αυτοκινήτων GD Auto Repairs 07596782499
  Total Fix Service 01616371055
Ξυλουργοί TBC  
Υδραυλικοί Master Plumber 07512413238

Comments are closed.

Close Search Window