Το όραμα μας είναι η οργάνωση της ελληνικής ομογένειας του Manchester και της βορειοδυτικής Αγγλίας και επίσημη εκπροσώπηση της στις αρχές της Ελλάδος, του Ηνωμένου Βασιλείου και τον υπόλοιπο κόσμο.
Hellenic Community of Manchester (Signature)
Hellenic Community of Manchester
Ομάδα Σύνταξης
Ποιοι είμαστε

Ο σύλλογος “Hellenic Community of Manchester” συγκροτήθηκε από μέλη της ελληνικής κοινότητας της περιοχής το 2018. Ο σύλλογος μας είναι εθελοντικού χαρακτήρα (voluntary), μη κερδοσκοπικός, ανεξάρτητος πολιτικών/κομματικών ή άλλων δομών και ανοιχτός σε συνεργασία με άλλες δομές ελληνισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ελληνική ομογένεια ανά τον κόσμο.

Όραμα

Το όραμα μας είναι η οργάνωση της ελληνικής ομογένειας του Manchester και της βορειοδυτικής Αγγλίας και επίσημη εκπροσώπηση της στις αρχές της Ελλάδος, του Ηνωμένου Βασιλείου και τον υπόλοιπο κόσμο.

Αποστολή

Η αποστολή μας είναι η πρόοδος, ομόνοια και ευημερία της ελληνικής κοινότητας της περιοχής του Manchester και της βορειοδυτικής Αγγλίας.

Σκοποί
  1. Να διαμορφώσει δομές ομογενειακής υπόστασης του ελληνισμού στην ευρύτερη περιοχή της βορειοδυτικής Αγγλίας, επισήμως αναγνωρισμένης από το ελληνικό κράτος.
  2. Να προσφέρει αξιόπιστες κατευθύνσεις και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των μελών του που αναζητούν να κατοικήσουν και να εργαστούν στην περιοχή.
  3. Να αποτελέσει χώρο συνάντησης, δικτύωσης –  σύσφιξης κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών του.
  4. Να αναδείξει το ελληνικό στοιχείο/ελληνισμό πολιτιστικά και πολιτισμικά στην ευρύτερη περιοχή.
  5. Να προβάλλει την επαγγελματική δραστηριότητα των μελών του ανάμεσα στα μέλη της ελληνικής κοινότητας και την ευρύτερη περιοχή.
  6. Να διασφάλίσει τη μέγιστη δυνατή συνεργασία με τις υφιστάμενες δομές/τάσεις οργάνωσης του απόδημου ελληνισμού ανεξαρτήτου γεωγραφικού περιορισμού.
Χαρακτήρας/μορφή

Η μορφή του συλλόγου είναι αυτή του “Unincorporated Association” όπως περιγράφεται στο https://www.gov.uk/unincorporated-associations.

Σύντομο ιστορικό του ελληνικού στοιχείου στο Μάντσεστερ

Έλληνες υπήρχαν στην περιοχή του Manchester από το 1810 ενώ η 26η Απριλίου του 1843 αναφέρεται ως η επίσημη ημερομηνία ίδρυσής της πρώτης κοινότητας στις γραπτές πηγές  που διασώζονται. Η καταγωγή των περισσοτέρων ήταν από τη Χίο, την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη που κυρίως δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο. Όπως και στις περισσότερες πόλεις του εξωτερικού, η ελληνική κοινότητα συγκρότησε εκκλησία και ελληνικό σχολείο. Στο Manchester οι φορείς αυτοί στεγάζονται στο Bury New Road M7 4EY Salford. Η πορεία της κοινότητας συμβαδίζει με την οικονομική συγκυρία με ακμή τον 19ο αιώνα, και φθίνουσα πορεία στη συνέχεια και ιδιαίτερα μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Η άνθιση έρχεται ξανά τη δεκαετία του ’50 με την άφιξη Ελληνοκυπρίων στην περιοχή.

Comments are closed.

Close Search Window