Οικονομικοί Απολογισμοί:

2018

 • Έσοδα £1,705
  • Εκδήλωση Πάσχα – εισητήρια £1,705
 • Έξοδα – £,1634
  • Φαγητά/αναλώσιμα εκδήλωσης Πάσχα -£1193
  • Ενοικίαση/καθαρισμός χώρου εκδήλωσης Πάσχα -£276
  • Ενοικίαση Premier Inn -1η Ανοιχτή Συνέλευση -£129
  • ‘Εξοδα δημιουργίας και συντήρησης website -£36
 • Υπόλοιπο £71

2019

 • Υπόλοιπο 2018 £71
 • Έσοδα £2,757.84
  • Εκδήλωση Πάσχα – εισητήρια και χορηγίες £2,690
  • Συνδρομές μελών (μετά από online κρατήσεις) £67.84
 • Έξοδα – £2,745.43
  • Φαγητά/αναλώσιμα εκδήλωσης Πάσχα -£1,679.17
  • Μουσικοί και οδοιπορικά εκδήλωσης Πάσχα -£767.7
  • ‘Εξοδα δημιουργίας και συντήρησης website -£298.56
 • Υπόλοιπο £83.41

2020

 • Υπόλοιπο 2019 £83.41
 • Έσοδα £3,040.13
  • Συνδρομές αλληλεγγύης £2,717.00
  • Συνδρομές μελών (μετά από online κρατήσεις) £323.13
 • Έξοδα – £2,949.38
  • Υποστήριξη οικογένειας -£2717.00
  • Ενοικίαση χώρου εκλογών -£81.60
  • ‘Εξοδα συντήρησης website και ICO registration -£150.78
 • Υπόλοιπο £174.16

2021

 • Υπόλοιπο 2020 £174.16
 • Έσοδα £3,924.88
  • Δωρεές στο Σύλλογο £2,000.00
  • Συνδρομές μελών (μετά από online κρατήσεις) £420,15
  • Έσοδα εκδήλωσης Οκτωβρίου 2021 £874.73
 • Έξοδα – £955.05
  • Έξοδα εκδήλωσης Οκτωβρίου -£875.05
  • Έξοδα συντήρησης website και ICO registration -£80.00
 • Υπόλοιπο £2513.99

 

Διοικητικοί Απολογισμοί:

2021

To Διοικητικό Συμβούλιο/Συντονιστική Επιτροπή της Ελληνικής Κοινότητας του Μάντσεστερ (Hellenic Community of Manchester) κατά απόλυτη πλειοψηφία παρουσιάζει τον Διοικητικό Απολογισμό του έτους 2021.

Συμπατριώτες και Μέλη της Ελληνικής Κοινότητας του Μάντσεστερ και της Βορειοδυτικής Αγγλίας,

Παρουσιάζουμε τον Απολογισμό του 2021 πρός την ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται σήμερα 8 Μαϊου 2022, σύμφωνα με τήν σχετική διάταξη του Καταστατικού μας.

Μάρτιος 2021

Στις 30 Μαρτίου 2021 μετά από εσωτερική διαδικασία του Συλλόγου, η συντονιστική επιτροπή συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα.

Απρίλιος 2021

18/04/2021 Διαδικτυακή Ετήσια Γενική Συνέλευση

Εγκρίθηκε ο Διοικητικός & ο Οικονομικός Απολογισμός του 2020 και εκλέχθηκαν τα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) της Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθούν το 2022.

Αποφασίστηκαν τα εξής μετά από ανοικτή ψηφοφορία από τα μέλη του Συλλόγου:

 1. Αποστολή επιστολής με συγκεκριμένα στοιχεία προς Υπουργείο Εξωτερικών και κοινοποίηση στην Πρεσβεία για την επαναλειτουργεία του Προξενείου στο Μάντσεστερ
 2. Η πιο ενεργή συμμετοχή του Συλλόγου στην ελληνόφωνη εκπαίδευση στο Μάντσεστερ
 3. Η συγκρότηση οικονομικής επιτροπής που θα ελέγχει τους οικονομικούς απολογισμούς κάθε έτους πριν από τη γενική συνέλευση

25/04/2021 Ενημερωτική συνάντηση/webinar με το Generation UK

Το Hellenic Community of Manchester διοργάνωσε ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση με την Generation UK (https://uk.generation.org), μια διεθνή φιλανθρωπική οργάνωση με έδρες στο Λονδίνο, Μπέρμιγχαμ, Μάντσεστερ, Λιντς και Δουβλίνο. Σκοπός της οργάνωσης είναι να βοηθήσει νεαρά άτομα και φοιτητές (18-25 ετών) που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την εύρεση εργασίας, να βρουν δουλειά. 

Μάιος 2021

Το Hellenic Community of Manchester, μετά από πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών, κατέθεσε πρόταση για την Ημέρα Ελληνικής Διασποράς την 14η Σεπτεμβρίου, ημέρα ίδρυσης της Φιλικής Εταιρείας.

Ιούνιος 2021

18/06/2021 Δωρεάν φορολογική και λογιστική ενημέρωση

Το Hellenic Community of Manchester υποστήριξε ενεργά την ενημερωτική εκδήλωση της λογιστικής  εταιρείας UPECO. Στα πλαίσια της υποστήριξης των Ελλήνων της Αγγλίας, η UPECO διοργάνωσε δωρεάν φορολογική και λογιστική ενημέρωση μέσω ZOOM για καίρια ζητήματα που απασχολούν πολλούς συμπατριώτες μας στο Η.Β.

21/06/2021 Τροποποίηση καταστατικού μετά από ομόφωνη απόφαση των ιδρυτικών μελών και της συντονιστικής επιτροπής

22/06/2021 Διαδικτυακή εκδήλωση/ενημέρωση για το EU Settlement Scheme και τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ στο ΗΒ

Το Hellenic Community of Manchester συμμετήχε και στήρίξε την εκδήλωση του Hellenic Bankers Association UK στις 22/06/2021. Η εκδήλωση έγινε με τη συνεργασία της επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο ΗΒ, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας και της Κυπριακής Πρεσβείας στο Λονδίνο.

Οκτώβριος 2021

02/10/2021 Εκδήλωση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Φαγητό, ζωντανή μουσική, σύντομη ομιλία. Μας τίμησε με την παρουσία του ο Πρέσβης της Ελλάδας στο ΗΒ, κος Ιωάννης Ραπτάκης.

Νοέμβριος 2021

17/11/2021 Υποστηρίξαμε την ελληνική συμμετοχή στο Manchester Animation Festival (17/11/2021, 18:00) – με δωρεάν εισητήρια για τα μέλη μας.

Δεκέμβριος 2021

Συνάντηση με τα μέλη μας στις 12/12/2021 στο ξενοδοχείο Park Inn για να γνωριστούμε και να συζητήσουμε θέματα ελληνόφωνης εκπαίδευσης στην περιοχή του Μάντσεστερ και το ρόλο του Συλλόγου σε αυτά. Συγκεντρώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις και στάλθηκαν προς ψηφοφορία στα μέλη με στόχο τη λήψη αποφάσεων για τα επόμενα βήματα το 2022.

 

ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Συνεχής επικοινωνία με τον νεό Πρέσβυ της Ελλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο κο Ιωάννη Ραπτάκη σχετικά με το άνοιγμα πλήρους προξενείου στο Manchester. Ο κος Ραπτάκης διαβεβαίωσε τα μέλη μας σε ομιλία του σε σχετική εκδήλωση την 2/10/2021 ότι έχει εγκριθεί η ίδρυση Προξενείου στην πόλη μας.

Είμαστε σε επαφές με το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά και άλλες αντίστοιχες δομές του Αποδήμου Ελληνισμού στο Η.Β. π.χ. HEDIDA, Hellenic Bankers Association.

WEB SITE & FACEBOOK GROUP

Η Ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο στη ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.hellenicmanchester.co.uk αναβαθμίστηκε ξανά εντός του 2021. Απαντήσαμε μέσω email σε δεκάδες ερωτήματα συμπατριωτών μας από το ΗΒ και την Ελλάδα.

Tο Facebook group του συλλόγου μας: Hellenic Community of Manchester συνεχίζει να προσφέρει πληροφόρηση και έχει ήδη πάνω από 1.000 μέλη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σημειώνουμε ότι πραγματοποιήσαμε 14 συνεδριάσεις εντός του 2021, συζητήσαμε θέματα και πήραμε σχετικές αποφάσεις, τα δε Πρακτικά της Συντονιστικής Επιτροπής κρατούνται και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό αρχείο. Κατά κανόνα πραγματοποιείται μία (1) Συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής κάθε μήνα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ο σύλλογός μας έτυχε μεγάλης οικονομικής προσφοράς για το ταμείο αλληλοβοηθείας από μέλος μας εντός του 2021. Για την μεγάλη αυτή προσφορά θέλουμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά το συγκεκριμένο μέλος που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη μας που άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο βοήθησε όταν η Συντονιστική Επιτροπή το ζήτησε, και ιδιαίτερα τους εθελοντές της εκδήλωσης του Οκτωβρίου. Θέλουμε εδώ να σημειώσουμε την προσφορά του ιδρυτικού μας μέλους Χριστίνας Κοντογιάννη που μας προσφέρει όλη την γραφιστική υποστήριξη.

 

2020

To Διοικητικό Συμβούλιο/Συντονιστική Επιτροπή του Hellenic Community of Manchester κατά απόλυτη πλειοψηφία παρουσιάζει τον Διοικητικό Απολογισμό του έτους 2020.

Συμπατριώτες και Μέλη της Ελληνικής Κοινότητας του Μάντσεστερ και της Βορειοδυτικής Αγγλίας,

Παρουσιάζουμε τον Απολογισμό του 2020 πρός την ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται σήμερα 18 Απριλίου 2021, σύμφωνα με τήν σχετική διάταξη του Καταστατικού μας.

Ευχαριστίες

Θα ήταν παράληψή μας αν δεν αναφέραμε τις οικονομικές προσφορές που δέχτηκε η Συντονιστική Επιτροπή στο κάλεσμα αλληλοβοήθειας που απηύθυνε τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2020. Σε όλους αυτούς που η θέλησή τους είναι να μείνουν ανώνυμοι αλλά βεβαίως η οικονομική προσφορά τους αναλύεται στον οικονομικό απολογισμό, επιθυμούμε για άλλη μια φορά να απευθύνουμε ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη μας που άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο βοήθησε όταν η Συντονιστική Επιτροπή το ζήτησε με πληροφορίες προς ομογενείς που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή της Β.Δ. Αγγλίας ή σε συμπατριώτες μας που αναζητούν εργασία στην περιοχή. Θέλουμε εδώ να σημειώσουμε την προσφορά του ιδρυτικού μας μέλους Χριστίνας Κοντογιάννη που μας προσφέρει όλη την γραφιστική υποστήριξη. Ευχαριστούμε επίσης τον webmaster μας Νίκο Παπαζέτη.

Επαφές με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές

Πραγματοποιήσαμε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Αρμόδιο γαι θέματα Αποδήμου Ελληνισμού, Κο Κώστα Βλάση τον Φεβρουάριο του 2020 στο Η.Β. και τον Αύγουστο του 2020 στην Αθήνα προκειμένου να τον ενημερώσουμε για τα θέματα και τις ανάγκες της ομογένειας στην Βορειοδυτική Αγγλία και να τον ενημερώσουμε για τις δράσεις μας.

Πραγματοποιιήσαμε διά ζώσης επαφή με τον Πρέσβυ της Ελλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο κο Δημήτριο Καραμήτσο-Τζηρά στις αρχές του 2020. Επίσης είμαστε σε επικοινωνία με τον νεό Πρέσβυ της Ελλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο κο Ιωάννη Ραπτάκη.

Είμαστε σε επαφή με τον Γενικό Γραμματέα Διπλωματίας & Αποδήμου Ελληνισμού κ. Γιάννη Χρυσουλάκη.

Φεβρουάριος 2020

Υποστηρίξαμε ενεργά την αποκριάτικη χοροεσπερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 22/2/2020 στην αίθουσα εκδηλώσεων της ελληνικής εκκλησίας στο Salford. Οργανώσαμε βιβλιοπαρουσίαση της συγγραφέως Μαργαρίτας Ιωαννίδου την 23/2/2020 στον ίδιο χώρο.

Μάρτιος 2020

Πραγματοποιήσαμε την 1η Γενική μας Συνέλευση στο ξενοδοχείο Premier Inn Manchester Central και εκλέξαμε την πρώτη μας αιρετή Συντονιστική Επιτροπή/Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εντός του Μαρτίου συγκροτήθηκε σε σώμα.

Απρίλιος-Ιούνιος 2020

Δυστυχώς στα τέλη Μαρτίου το Η.Β μπήκε σε lockdown και δεν μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε την μεγάλη Πασχαλινή μας εκδήλωση την οποία είχαμε ξεκινήσει να οργανώνουμε αλλά αναγκαστήκαμε να ακυρώσουμε. Παρόλα αυτά ξεκινήσαμε την πρωτοβουλία αλληλοβοήθειας από και πρός τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Manchester και αρκετά από τα μέλη μας βρέθηκαν πολύτιμοι αρωγοί. Ηδη χρειάστηκε να συνδράμουμε σε οικογένεια ομογενούς στο Manchester και οι γενναιόδωρες προσφορές των μελών και φίλων του Hellenic Community of Manchester αποδώθηκαν στην οικογένεια.

Ιούνιος 2020

Πραγματοποιήσαμε επίκαιρη διαδικτυακή ομιλία/σεμινάριο για θέματα benefits & employment Law σε συνεργασία με δικηγορικό γραφείο του Λονδίνου στις 4 Ιουνίου 2020.

Ιούλιος 2020

Ήρθαμε σε επαφή και με τα δύο σχολεία ελληνόφωνης εκπαίδευσης στο Manchester, ήτοι το Hellenic School of Manchester και το Greek School of Manchester και τους ζητήσαμε την παρουσίαση διαδικτυακής παρουσίασης/συζήτησης των υπηρεσιών τους. Στην πρόσκλησή μας αυτή ανταποκρίθηκε θετικά το Greek School of Manchester.

Αύγουστος 2020

Οργανώσαμε διαδικτυακή παρουσίαση/συζήτηση με το Greek School of Manchester η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Αυγούστου 2020.

Δεκέμβριος 2020

Διοργανώσαμε webinar με σκοπό τη γνωριμία της κοινότητας με, και ενημέρωση από, το Προξενικό Γραφείο Λονδίνου στις 19/12/2020. O διευθυντής του γραφείου, κος Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, μας ενημέρωσε για τις νέες υπηρεσίες του Προξενείου και με ποιους τρόπους οι συμπολίτες μας μπορούν να εξυπηρετηθούν ευκολότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και απάντησε σε καίρια ερωτήματα των μελών μας.

Επαφές με άλλους φορείς

Είμαστε σε επικοινωνία με τον Προέδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού κ. Νικολάου Κούκη. Ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του νέου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγ. Βρεταννίας Σεβασμιωτάτου Νικήτα και τον συναντήσαμε στα γραφεία της Αρχιεπισκοπής στο Λονδίνο. Είμαστε σε επαφές με άλλες αντίστοιχες δομές του Αποδήμου Ελληνισμού στο Η.Β. (π.χ. Birmingham, Belfast).

Website & Facebook Group

Η Ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο στη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.hellenicmanchester.co.uk αναβαθμίστηκε εντός του 2020. Tο Facebook group της οργάνωσής μας: Hellenic Community of Manchester συνεχίζει να προσφέρει πληροφόρηση και έχει ήδη πάνω από 770 μέλη.

Συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής

Σημειώνουμε ότι πραγματοποιήσαμε 10 συνεδριάσεις,εντός του 2020, συζητήσαμε θέματα και πήραμε σχετικές αποφάσεις, τα δε Πρακτικά της Συντονιστικής Επιτροπής κρατούνται και αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό αρχείο. Πραγματοποιείται τουλάχιστον μία (1) Συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής κάθε μήνα.

 

Συντονιστική Επιτροπή:

2022

Κατόπιν των αρχαιρεσιών του συλλόγου Hellenic Community of Manchester οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την 8η Μαΐου 2022 (1.30μμ-4.00μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του ελληνορθόδοξου ναού Bury New Rd, M7 4EY), εκλέχθηκε η νέα μας συντονιστική επιτροπή η οποία και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 13  Μαΐου 2022 με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Νικόλαος Βελώνης

Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Πάτσος

Γραμματέας: Άρης Κωνσταντίνης

Ταμίας: Αθανάσιος Περράκης

Μέλος: Ευστράτιος Δημέας

 

2020

Κατόπιν των αρχαιρεσιών του συλλόγου Hellenic Community of Manchester οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την 1η Μαρτίου 2020 (2.00μμ-4.00μμ στο ξενοδοχείο Premier Inn Manchester Central, M2 3DW), εκλέχθηκε η νέα μας συντονιστική επιτροπή η οποία και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 8 Μαρτίου 2020 με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Νικόλαος Βελώνης

Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Πάτσος

Γραμματέας: Ηρακλής Λαμπαδαρίου

Ταμίας: Γιώργος Οικονομίδης

Μέλος: Ωρίων-Νικόλαος Παπαδάκης

Στις 30 Μαρτίου 2021 μετά από εσωτερική διαδικασία του Συλλόγου, η συντονιστική επιτροπή συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Νικόλαος Βελώνης

Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Πάτσος

Γραμματέας: Ηρακλής Λαμπαδαρίου

Ταμίας: Γιώργος Οικονομίδης

Μέλος: Γαβριήλ Τόφαλος

 

Οργάνωση:

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, οι υποθέσεις του συλλόγου θα διαχειρίζονται από τη συντονιστική επιτροπή, η οποία έχει πλήρη εξουσία να κάνει όλες τις ενέργειες και πράξεις που είναι απαραίτητες για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του συλλόγου θα διεξάγεται κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους σε ημερομηνία, χρόνο και σε τόπο που θα καθοριστεί από τη συντονιστική επιτροπή για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Να λαμβάνει από τη συντονιστική επιτροπή αναφορά και απολογισμό του έτους όσον αφορά τις δράσεις και εκδηλώσεις του συλλόγου και τον οικονομικό έλεγχο του έτους (λογαριασμούς, ισολογισμό).
 2. Να εκλέγει τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής (κάθε δύο έτη)
 3. Να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που μπορεί να υποβληθεί στη συνεδρίαση με τον τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό

Comments are closed.

Close Search Window