Εκλογές του συλλόγου:

Κατόπιν των αρχαιρεσιών του συλλόγου Hellenic Community of Manchester οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την 1η Μαρτίου 2020 (2.00μμ-4.00μμ στο ξενοδοχείο Premier Inn Manchester Central, M2 3DW), εκλέχθηκε η νέα μας συντονιστική επιτροπή η οποία και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 8 Μαρτίου 2020 με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Νικόλαος Βελώνης

Αντιπρόεδρος: Αθανάσιος Πάτσος

Γραμματέας: Ηρακλής Λαμπαδαρίου

Ταμίας: Γιώργος Οικονομίδης

Μέλος: Ωρίων-Νικόλαος Παπαδάκης

 

Οργάνωση:

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου, οι υποθέσεις του συλλόγου θα διαχειρίζονται από τη συντονιστική επιτροπή, η οποία έχει πλήρη εξουσία να κάνει όλες τις ενέργειες και πράξεις που είναι απαραίτητες για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων αυτών.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του συλλόγου θα διεξάγεται κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους σε ημερομηνία, χρόνο και σε τόπο που θα καθοριστεί από τη συντονιστική επιτροπή για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Να λαμβάνει από τη συντονιστική επιτροπή αναφορά και απολογισμό του έτους όσον αφορά τις δράσεις και εκδηλώσεις του συλλόγου και τον οικονομικό έλεγχο του έτους (λογαριασμούς, ισολογισμό).
 2. Να εκλέγει τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής (κάθε δύο έτη)
 3. Να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που μπορεί να υποβληθεί στη συνεδρίαση με τον τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό

Οικονομικοί Απολογισμοί:

2018

 • Έσοδα – £1,705
  • Εκδήλωση Πάσχα – εισητήρια £1,705
 • Έξοδα – £,1634
  • Φαγητά/αναλώσιμα εκδήλωσης Πάσχα -£1193
  • Ενοικίαση/καθαρισμός χώρου εκδήλωσης Πάσχα -£276
  • Ενοικίαση Premier Inn -1η Ανοιχτή Συνέλευση -£129
  • ‘Εξοδα δημιουργίας και συντήρησης website -£36
 • Υπόλοιπο £71

2019

 • Υπόλοιπο 2018 £71
 • Έσοδα – £2,757.84
  • Εκδήλωση Πάσχα – εισητήρια και χορηγίες £2,690
  • Συνδρομές μελών (μετά από online κρατήσεις) £67.84
 • Έξοδα – £2,745.43
  • Φαγητά/αναλώσιμα εκδήλωσης Πάσχα -£1,679.17
  • Μουσικοί και οδοιπορικά εκδήλωσης Πάσχα -£767.7
  • ‘Εξοδα δημιουργίας και συντήρησης website -£298.56
 • Υπόλοιπο £83.41

Comments are closed.

Close Search Window